Sonuç İlanı


Göç İdaresi İl Müdürlüğü GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin 1 ADET ŞOFÖR HİZMET ALIMI

İhale 26/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Şoför Hizmet Alımı (Brüt asgari ücretin %10 fazlası) Ay 1,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar