Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-İzmir OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’dan az, yüzeysel taşlılığı % 25' den fazla olan sahalarda (160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.))
hektar 3,24
2 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25' den fazla olan sahalarda(160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.))
hektar 8,37
3 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60' dan az, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda(160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.))
hektar 17,58
4 Meyili % 21-40, örtü kapalılığı % 60 ve daha fazla, yüzeysel taşlılığı % 25’ den fazla olan sahalarda(160-230 HP paletli traktöre önden bağlı ağır hizmet örtü temizleme tarağı ile (traverten arazilerde tarak-bıçakla) kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenerek tesviye eğrilerine paralel olarak yığınlanması (Aplikasyon dahil). Toprak yüzeyini kaplayan ve boyutları 25 cm 'den büyük taşlar dikkate alınacaktır.(Ekskavatörle yapılan gradoni şeklinde toprak işlemesinde ayrıca diri örtü temizliği yapılmayacaktır) (yapılan çalışmalarda üst toprağın taşınmamasına özen gösterilecektir.))
hektar 66
5 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda (Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu (75,01-100ha.) sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.)
hektar 11,61
6 Meyilin % 21-40, çakıl ve blok taşlılığın % 25 ve daha fazla olduğu sahalarda (Meyil ve mikro topoğrafyanın makineli çalışmaya uygun olduğu (75,01-100ha.) sahalarda toprağın anakayanın toprak derinliğini kısıtlamadığı, sert ve yatay tabakanın bulunmadığı ve/veya orta ve hafif bünyeli toprakların 3’lü riperle 60-80 cm derinliğinde işlenmesi.)
hektar 83,58
7 Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde (Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 40 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç))
kilometre 6,738
8 Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 30' dan az olduğu yerlerde (Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 40 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç))
kilometre 9,238
9 Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde (Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, enaz 40 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 120 - 150 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç))
kilometre 125,178
10 Ekskavatör ile toprak işlemesi yapılacak her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak operatörün görebileceği şekilde 5 - 15 m. aralıklarla kazıkların çakılarak araziye aplike edilmesi (Kazık Bedeli Dahil)
kilometre 141,153

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar