Sonuç İlanı


PAMUKKALE BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL VE KALDIRIM YAPTIRILACAKTIR

İhale 29/09/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)