Sonuç İlanı


UŞAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

Kurumumuz İhtiyacı İçin HÂLİHAZIR HARİTA, İMAR PLANI VE İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar