Sonuç İlanı


Uygulama ve Araştırma Hastanesi DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DOKU TİPLENDİRME TESTLERİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)