Sonuç İlanı


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin GÜVENLİK DUVARI LİSANS GÜNCELLEMESİ VE YENİLEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Checkpoint 61000 (Firewall) veya Muadili Ürün ( 3 yıl lisans bakım / destek süreli) adet 3
2 Checkpoint Management veya Muadili Ürün ( 3 yıl lisans bakım / destek süreli) adet 1
3 0. Gün Saldırıları Engelleme Sistemi ( 3 yıl lisans bakım / destek süreli) adet 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar