Sonuç İlanı


ADALET BAKANLIĞI YÜKSEK SEÇİM KURULU Seçim Kurulu Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı hizmet binası ve Genel Müdürlük hizmet binası ile Ankara Merkez İlçe Seçim Kurullarının Bulunduğu Ek Hizmet Binasının Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı kilowatt-saat 1.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar