Sonuç İlanı


ANKARA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU

Kurumumuz İhtiyacı İçin MATBAA HAMMADDE ( MEKANİZMALI DOSYA TELİ VE DOSYA PERÇİNİ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 03/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Mekanizmalı Yaylı Dosya Teli adet 1.000.000
2 Dosya Perçini adet 2.000.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar