Sonuç İlanı


Uygulama ve Araştırma Hastanesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 28/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 6 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)