Sonuç İlanı


Ulusal Gıda Referans Lab.Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYASAL VE KİT SATIN ALINACAKTIR

İhale 28/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)