Sonuç İlanı


Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KANALİZASYON İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 02/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)