Sonuç İlanı


İkmal Bakım Daire Başkanlığı EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ENDÜSTRİYEL TİP HÜCRESEL ROUTER CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 29/09/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Paket İçeriği ile 4.5 G Endüstriyel Tip Hücresel Router Cihazı adet 60

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar