Sonuç İlanı


Kastamonu Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 29/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer Kömürü ton 665

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar