Sonuç İlanı


Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 03/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Taşımalı ilkokul ve Ortaokul 477 öğrecilerine öğle yemek verilmesi. gün 155

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar