Sonuç İlanı


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 29/09/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Organizasyon Hizmet Bedeli adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar