Sonuç İlanı


MAÇKA BELEDİYESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Motorin (Euro) litre 320.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar