Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Antalya SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAMERA, TURNİKE SİSTEMİ, KOLTUK YÖNLENDİRME VE NUMARALANDIRMA MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar