Sonuç İlanı


MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin DİJİTAL FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 03/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Dijital Fotokopi Makinesi adet 80

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar