Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

İhale 04/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 8 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)