Sonuç İlanı


Bölge Müdürlüğü-13.Bölge Antalya KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin YOL YAPTIRILACAKTIR

İhale 03/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)