Sonuç İlanı


ERÇİŞ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 23/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 KALORİFER YAKITI kilogram 150.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar