Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN DİKİMİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 25/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda 15x30 cm boyutlarında ve 30 cm derinliğinde çukur açılması ve “çukurda kenar dikimi” yöntemi ile çıplak köklü ibreli fidan dikimi. (200 m. mesafeye kadar çıplak köklü ibreli fidanların dağıtımı dahil) adet 50.000
2 Orta ve hafif bünyeli, % 25' ten az taşlı topraklarda 30 cm çapında, 40 cm derinliğinde çukur açılması ve açılan çukurlara tüplü fidan dikimi.(200 m. mesafeye kadar ve 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların (Hacmi 1,3 litreye kadar) taşıtlardan indirilerek dizilmesi, sahaya dağıtımı ve dikimi.) adet 250.000
3 Serpme usulü ile Tohum ekimi (Tohum bedeli hariç olmak üzere, kekik vb. türler için 1 Halık alana 1,25 Kg tohum ekilmesi). adet 20.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar