Sonuç İlanı


TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 24/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 C-25 HAZIR BETON metreküp 8.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar