Sonuç İlanı


Orman İşletme Müdürlüğü-Demirköy OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Yıkanmış Torba Fındık Kömürü ton 600

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar