Sonuç İlanı


Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 a) Satın Alınacak olan 85 Ton İthal-Parça FINDIK Kömürün Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.
Kükürt (kuru bazda) : max.%0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda): min. 7200 Kcal/kg (-100 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda): %12-28 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orjinalde) :max %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda) : max %14 (+2 tolerans)
Şişme İndexi : max. 1
Boyut :10-18m mm boyutlarında
ton 85
2 b)Satın Alınacak olan 85 Ton İthal-Parça NORMAL Kömürün Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.
Kükürt (kuru bazda) : max.%0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda): min. 7200 Kcal/kg (-100 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda): %12-28 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orjinalde) :max %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda) : max %14 (+2 tolerans)
Şişme İndexi : max. 1
Boyut :18-70m mm boyutlarında max %10 tolerans
ton 85

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar