Sonuç İlanı


Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin SUNUCU VE TOR ANAHTAR SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 -Sunucu
adet 4
2 -Tor Anahtar adet 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar