Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR EKRAN, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR VE İŞ İSTASYONU SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 10 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1. Grup Masaüstü bilgisayar ve Ekran konfigürasyon-1 adet 209
2 2. Grup Masaüstü bilgisayar ve Ekran konfigürasyan-2 adet 62
3 3.Grup Masaüstü bilgisayar ve Ekran konfigürasyan-3 adet 15
4 4. Grup Masaüstü bilgisayar adet 47
5 5. Grup Tümleşik bilgisayar adet 48
6 6.Grup İş istasyonu adet 4
7 7.Grup Dizüstü bilgisayar konfigürasyan-1 adet 21
8 8. Grup Dizüstü bilgisayar konfigürasyon-2 adet 11
9 9.Grup Dizüstü bilgisayar konfigürasyon-3 adet 28
10 10.Grup Dizüstü bilgisayar konfigürasyon-4 adet 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar