Sonuç İlanı


Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYEVİ VE TEMRİNLİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 METONE BAM1020 FILTER TAPE ROLL
(Filtre Bandı)
Parça No: 460130
adet 700

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar