Sonuç İlanı


HAVZA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 04/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 BS 25 (C25) HAZIR BETON POMPALI ton 8.000
2 BS 30 (C30) HAZIR BETON POMPALI ton 500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar