Sonuç İlanı


Mühendislik Fakültesi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin 8 GRUP EĞİTİM CİHAZLARI

İhale 04/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 8 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Grup)
1 Projeksiyon TKŞ 1 adet 5
2 Yazıcı TKŞ 7 adet 1
3 Erişim Noktası TKŞ 17 adet 2
2. KISIM (2. Grup)
1 Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı TKŞ 4 adet 1
2 Vortex TKŞ 6 adet 1
3 Elektronik Terazi TKŞ 10 adet 1
4 Masaüstü pH Metre TKŞ 11 adet 1
3. KISIM (3. Grup)
1 Binoküler Mikroskop TKŞ 9 adet 3
4. KISIM (4. Grup)
1 Data Logger TKŞ 12 adet 1
2 İletişim Birimi TKŞ 12 adet 1
3 Yazılım Programı TKŞ 12 adet 1
4 Termokupl TKŞ 13 adet 2
5 Transmitter TKŞ 14 adet 2
5. KISIM (5. Grup)
1 Lazer Yazıcı TKŞ 2 adet 5
2 Projeksiyon Perdesi TKŞ 3 adet 5
3 Projeksiyon Cihazı TKŞ 5 adet 3
4 Projeksiyon TKŞ 8 adet 1
6. KISIM (6. Grup)
1 Peristaltik Pompa TKŞ 15 adet 1
7. KISIM (7. Grup)
1 Deplasman Ölçer TKŞ 16 adet 1
8. KISIM (8. Grup)
1 Klima TKŞ 18 adet 3

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar