Sonuç İlanı


Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Aşçılık(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Gün 3,00 105
2 Aşçı Yardımcısı(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Gün 2,00 105
3 Bulaşıkçı(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Gün 4,00 105
4 İşçilik(Brüt asgari ücret) Gün 28,00 105
5 Gıda Mühendisi(Brüt asgari ücretin %100 fazlası) Gün 1,00 105
Birimi Miktarı
1 3 araçla dağıtım hizmeti ay 3,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar