Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MERKEZİ KOMPRESÖR, MERKEZİ ASPİRASYON VE MERKEZİ SAF SU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)