Sonuç İlanı


1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KOMPANZATÖR VE EGZOS BORUSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 5 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 2910123568409 KOMPANZATÖR adet 10
2 2990121520910 BORU adet 100
3 2990123569097 EGZOZ BORUSU adet 8
4 2990270520876 EGZOZ BORUSU adet 8
5 2990270520878 EGZOZ BORUSU adet 8

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar