Sonuç İlanı


KARASU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEKANİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 06/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1 - 2 Numara mıcır ton 40.000
2 Balans ton 10.000
3 Taş tozu ton 15.000
4 Tüvenan ton 40.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar