Sonuç İlanı


3 KOMD.TUG.K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEYVE SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 11:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 6 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (I.KISIM)
1 MUZ kilogram 50.000
2. KISIM (II.KISIM)
1 MANDARİN(MANDALİN) kilogram 30.000
3. KISIM (III.KISIM)
1 PORTAKAL kilogram 80.000
4. KISIM (IV.KISIM)
1 AYVA kilogram 15.000
5. KISIM (V.KISIM)
1 ELMA kilogram 80.000
6. KISIM (VI.KISIM)
1 KİVİ kilogram 15.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar