Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin GALVANİZLİ DİKENLİ TEL, ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ BAĞLAMA TELİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 TSEK 1113E.N.10223-1, 1.7 mm. (ters büküm), belgeli
galvanizli dikenli tel (250 Mt' lik),
top 560
2 Eşit kollu (L) veya (T) profil demirçit direği bedeli (Kol uzunlukları 4 cm, kalınlık 4 mm.,boy 150 cm, 4 delikli veya kancalı, dip kısmında çapraz destek (ankraj) kaynaklı, antipas boyalı, adet 3.850
3 Eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği ( (Kol uzunlukları 4 cm, kalınlık 4 mm.,boy 150 cm, 4 delikli, Antipas Boyalı, Sivri Uçlu) adet 25.025
4 L ve T profil demir çit direği dikenli tel bağlantısı için galvanizli bağlama teli kilogram 525
5 TSEK 1113E.N.10223-1, 2,5 mm. (konvansiyel), belgeli galvanizli dikenli tel (250 Mt' lik), top 1.120

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar