Sonuç İlanı


Uygulama ve Araştırma Hastanesi FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)