Sonuç İlanı


Mühendislik Fakültesi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYASAL ATIK BERTARAFI

İhale 06/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Kimyasal Atık Bertarafı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar