Sonuç İlanı


T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) ADANA 6. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Genel Mühendislik Hizmetlerinin Yapılması
kilometre 4
2 Halihazır Harita Üretilmesi
hektar 150
3 Kamulaştırma İşleri
hektar 120
4 JH-22 Zeminlerde 0.00 - 30.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması
metre 500
5 JH-27 0.00 - 30.00 metre arasında örselenmemiş numune alınması
adet 45
6 JH-29 0.00 - 30.00 metre arasında yerinde deney(SPT ve örselenmiş numune alınması)
adet 60
7 JH-34 0.00 - 30.00 metre arasında Presiyometre deneyi yapılması
adet 45
8 JH-24 Kayalarda 0.00 - 100.00 metre arasında sondaj kuyusu açılması (karotlu)
metre 50
9 JH-20 Toprak, küskü ve yumuşak kayada araştırma veya gözlem çukuru açılması (0.00 - 8.00m arasında)
metre 45
10 JH-21 Zemin veya kayanın fiziksel ve mekanik özelliklerini belirlemek için yeterli miktarda numune alımı
adet 15
11 z.2.7-2 Boşluk oranı (e) ve porozite (n) ve yoğunluk tayini (n ve s dahil) ISRM - geometrik numunelerde
adet 1
12 z.2.5 Kayaçlarda su oranı tayini
adet 1
13 z.2.9 Kayaçların tek eksenli basma dayanımı tayini (Hazır Karot Numunesinde) (Tek Numune İçin)
adet 1
14 z.2.10 Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı, elastisite modülü ve poizon oranı tayini (Hazır Karot Numunesinde ) (Tek Numune İçin)
adet 1
15 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029) z.2.15 Hazır karot numunesi üzerinde

set 1
16 Kayaçların üç eksenli basma dayanımlarının tayini (tek numune için) TS 2029) z.2.17 Parça kayadan numune alarak (numune hazırlama dahil) set 1
17 z.2.19 Noktasal yükü indeksi tayini
set 1
18 DSİ 05-573 Suda dağılmaya karşı dayanıklılık testi
adet 1
19 z.1.4 Su muhtevası ölçümü TS 1900-1
set 30
20 ü.1.6 Attenberg limitleri tayini, likit limit (LL) Plastik limit (PL) ve Plastik indeksi (PI) TS 1900-1, AASHTO T-89, AASHTO T-90
adet 30
21 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini ü.1.3 İri taneli karışık malzemeler kuru metodadet 1
22 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini ü.1.4 İri taneli karışık malzemeler (Yaş metod AASHTO T-27, T-11 adet 1
23 Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini ü.1.2 İnce daneli malzemeler AASHTO T-27, T-11 adet 1
24 ü.1.5 Hidrometre (özgül ağırlık dahil) AASHTO-T88
adet 30
25 z.1.8 Doğal birim hacim ağırlığı tayini
set 45
26 z.1.9 Kuru birim hacim ağırlık tayini
set 45
27 z.1.18 Konsolidasyon (Odemetre) deneyi (Konsolidasyon+serbest şişme miktarı+şişme basıncı)
adet 15
28 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2 z.1.21 Örselenmemiş numune üzerinde

set 11
29 Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının ölçümü kohezyonlu zeminlerde TS 1900-2 z.1.22 Yoğrulmuş numune üzerinde
set 1
30 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236 z.1.23 Konsolidasyonsuz-drenajsız (UU)
set 30
31 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236 z.1.24 Konsolidasyonlu-drenajsız (CU) set 1
32 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236 z.1.25 Konsolidasyonlu-drenajlı (CD) set 1
33 Direkt kesme deneyi AASHTO T-236 z.1.26 Konsolidasyonlu-drenajlı (Rezidüel mukavemet ölçümlü) set 1
34 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil) z.1.28 Konsolidasyonsuz-Drenajsız (UU) TS 1900set 30
35 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil) z.1.29 Konsolidasyonlu-Drenajsız boşluk suyu basınç ölçümlü izotropik konsolidasyon (CIU) AASHTO T 297set 1
36 Üç eksenli basınç deneyleri ( n ve Wn dahil) z.1.30 Konsolidasyonlu-Drenajlı İzotropik konsolidasyon (CID) AASHTO T 234
set 1
37 Toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağıntısının saptanması ü.1.12 Modifiye proktor (ince taneli toprak) AASHTO T-180


adet 15
38 Toprak ve agregaların kuru birim hacim ağırlık-su içeriği bağıntısının saptanması ü.1.14 Modifiye proktor (iri taneli toprak - agrega karışımları ) AASHTO T-180


adet 15
39 Kaliforniya Taşıma Oranı Tayini(CBR) ü.1.20 Yaş CBR (Şişme % si dahil) AASHTO T-193

adet 15
40 M.1.178 Agregaların tane şekli tayini - yassılık endeksi tayini (1 numune)
adet 1
41 M.1.11 İri agrega birim hacim ağırlık ve su emme
adet 1
42 M.1.16 İri Agrega (elek analizi)
adet 1
43 M.1.23 Agregaların parçalanma direnci tayini (1 Num) (Los Angeles Deneyi)
adet 1
44 M.1.24 Agregaların hava tesirlerine karşı dayanıklılık deneyi (Donma Deneyi Na2SO4)
adet 1
45 M.1.25 Agregaların donmaya ve çözülmeye karşı direncin tayini (Çakılda) 1 numune
adet 1
46 M.1.176 Agregaların Aşınmaya Karşı Direncinin Tayini (Micro Deval Deneyi)(1 Numune)
adet 1
47 M.1.173 Termal ve Bozunma Özellikleri Magnezyum Sülfat Deneyi (Yeni Su banyosu ile) ( Kum-Çakılda 1 Numune)
adet 1
48 M.2.25 Organik Madde Tayini (AASHTO T-194)
adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar