Sonuç İlanı


ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA TADİLATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)