Sonuç İlanı


Tokat Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 09:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)