Sonuç İlanı


ÖZEL EĞT.MRK.K.

Kurumumuz İhtiyacı İçin 6 (ALTI) KALEM MEYVE ALIMI

İhale 17/10/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 6 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)