Sonuç İlanı


Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü (İhale ve Satın Alma Biirirmi)

Kurumumuz İhtiyacı İçin LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) standart metreküp 163.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar