Sonuç İlanı


Sivas İl Özel İdare

Kurumumuz İhtiyacı İçin İÇME SUYU BORUSU SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Ø 63 PE 10 ATÜ BORU metre 40.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar