Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Elazığ OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN DİKİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 23/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Orta ve hafif bünyeli , %25 ten az taşlı topraklarda Çıplak Köklü Fidan Dikimi (200 metreye kadar sahada dağıtım dahil) adet 10.000
2 Orta ve hafif bünyeli , %25 ten az taşlı topraklarda Çıplak Köklü Tamamlama Fidan Dikimi (200 metreye kadar sahada dağıtım dahil) adet 42.000
3 Orta ve hafif bünyeli , %25 ten az taşlı topraklarda Tüplü Fidan Dikimi (200 metreye kadar sahada dağıtım dahil) adet 300.000
4 Orta ve hafif bünyeli , %25 ten az taşlı topraklarda Tüplü Fidan Tamamlama Dikimi (200 metreye kadar sahada dağıtım dahil) adet 75.000
5 Orta ve hafif bünyeli , %25 ten az taşlı topraklarda iri taneli tohum ekimi (Ocaklar halinde) adet 42.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar