Sonuç İlanı


KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DEPREM SİMÜLASYON SİSTEM VE DONANIMLARI İLE 5-BOYUTLU SİNEMA SİSTEM VE DONANIMLARI SATIN ALINACAKTIR

İhale 19/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Deprem Simülasyon Sistem ve Donanımları adet 1
2 5-Boyutlu Sinema Sistem ve Donanımları adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar