Sonuç İlanı


ŞEHZADELER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AHŞAP BANK, PİKNİK MASASI, ÜÇGEN ÇATILI AHŞAP ÇEMBER BANK VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Döküm Ayaklı Bank adet 400
2 Piknik Masası adet 50
3 Üçgen Çatılı Ahşap Çember Bank adet 100
4 Çöp Kovası adet 250

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar