Sonuç İlanı


3'ÜNCÜ HAVA BKM.FB.MD.LÜĞÜ BİRLİK

Kurumumuz İhtiyacı İçin MASA VE SANDALYE SATIN ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 ESD ÇALIŞMA TEZGAHI adet 41
2 ESD SANDALYE adet 41

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar