Sonuç İlanı


Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1. Sınıf 10-18 mm Torba Linyit Lavvar Kömür ton 370

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar