Sonuç İlanı


Orman Fidanlık Müdürlüğü- Konya OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOHUM VE FİDAN ÜRETİMİ İLE FİDAN BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi (Çizgi merdanesi idareye aittir.) dekar 8
2 İşçi gücü ile beş sıralı iri taneli tohum ekimi (Çizgi merdanesi idareye aittir.) dekar 2
3 Materyalin işçi ile serilerek sıkıştırılması ( Traktör ve merdane idareye aittir.) dekar 10
4 Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi (Malzeme hariç) dekar 10
5 Ot alma (Ot yoğunluğu %41-70 (bir defa)) dekar 20
6 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması (Traktör ve ekipman idareye aittir.) metreküp 200
7 Fidan söküm seleksiyon gömü ambalaj: Yapraklı fidan(Ekim yastığında) (Traktör ve ekipman idareye aittir) dekar 20
8 Hacmi 1,3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması 1000 adet 1.400
9 Hacmi 1,3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi. (Traktör ve ekipman idareye aittir.) 1000 adet 1.400
10 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki ( çapı 9 - 13 cm ) kapların harç ile doldurulması 1000 adet 150
11 Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki ( çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi (Traktör ve ekipman idareye aittir.) 1000 adet 150
12 Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000 adet 100
13 Tohum ekimi-Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) 1000 adet 1.000
14 Bakım Kaplı Fidanlarda Ot alma (bir defa)(Ot alma bıçağı yükleniciye aittir.) 1000 adet 2.000
15 Bakım- Tekleme (Tekleme makası yükleniciye aittir.) 1000 adet 500
16 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi-Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (çapı 8,9 cm' den küçük) 1000 adet 750
17 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi-Hacmi 1,4-4 litre arası olan kaplarda (çapı 9-13 cm) 1000 adet 100
18 Sedir kozalaklarının karpellerinin ayrılması kilogram 10.000
19 Sedir karpellerinden tohumların elenmesi ve temiz tohum elde edilmesi kilogram 700

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar