Sonuç İlanı


Orman Fidanlık Müdürlüğü- Konya OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin TOHUM VE FİDAN ÜRETİMİ İLE FİDAN BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 İşçi gücü ile beş sıralı küçük taneli tohum ekimi (Çizgi merdanesi idareye aittir.) dekar 8
2 İşçi gücü ile beş sıralı iri taneli tohum ekimi (Çizgi merdanesi idareye aittir.) dekar 2
3 Materyalin işçi ile serilerek sıkıştırılması ( Traktör ve merdane idareye aittir.) dekar 10
4 Yastık yüzeyine koruyucu örtü çekilmesi (Malzeme hariç) dekar 10
5 Ot alma (Ot yoğunluğu %41-70 (bir defa)) dekar 20
6 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması (Traktör ve ekipman idareye aittir.) metreküp 200
7 Fidan söküm seleksiyon gömü ambalaj: Yapraklı fidan(Ekim yastığında) (Traktör ve ekipman idareye aittir) dekar 20
8 Hacmi 1,3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması 1000 adet 1.400
9 Hacmi 1,3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi. (Traktör ve ekipman idareye aittir.) 1000 adet 1.400
10 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki ( çapı 9 - 13 cm ) kapların harç ile doldurulması 1000 adet 150
11 Hacmi 1.4- 4 litre arasındaki ( çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi (Traktör ve ekipman idareye aittir.) 1000 adet 150
12 Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litre'ye kadar,çapı 8.9 cm kadar ) olan,boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi 1000 adet 100
13 Tohum ekimi-Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç) 1000 adet 1.000
14 Bakım Kaplı Fidanlarda Ot alma (bir defa)(Ot alma bıçağı yükleniciye aittir.) 1000 adet 2.000
15 Bakım- Tekleme (Tekleme makası yükleniciye aittir.) 1000 adet 500
16 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi-Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (çapı 8,9 cm' den küçük) 1000 adet 750
17 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi-Hacmi 1,4-4 litre arası olan kaplarda (çapı 9-13 cm) 1000 adet 100
18 Sedir kozalaklarının karpellerinin ayrılması kilogram 10.000
19 Sedir karpellerinden tohumların elenmesi ve temiz tohum elde edilmesi kilogram 700

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar